Isereguleeruvad raamistikud

Viimati muudetud: 2. oktoober 2017

Nagu on kirjeldatud meie andmekaitsesertifikaadis, järgime USA Kaubandusministeeriumi nõuete kohaselt vastavalt Euroopa Liidu liikmesriikides ning Šveitsis isiklike andmete kogumise, kasutamise ja säilitamise osas raamistikke EU-US ja Swiss-US Privacy Shield Frameworks. Google (sh Google LLC ja talle täielikult kuuluvad tütarettevõtted USA-s) on sertifikaadiga kinnitanud, et peab kinni andmekaitsepõhimõtetest. Google vastutab jätkuvalt kõigi teie isiklike andmete eest, mida jagatakse meie nimel kolmandate osapooltega väliseks töötlemiseks edasise edastamise põhimõtete järgi, nagu on kirjeldatud jaotises „Meie jagatav teave”. Kui soovite saada andmekaitseprogrammi kohta lisateavet ja vaadata Google'i sertifikaati, külastage andmekaitseraamistiku veebisaiti.

Kui teil on andmekaitsesertifikaatidega seoses küsimusi privaatsuspõhimõtete kohta, soovitame teil meiega ühendust võtta. Google allub USA Föderaalse Kaubanduskomisjoni (FTC) uurimis- ja õiguskaitseorganitele. Võite viidata ka teie kohalikule andmekaitseorganile esitatud kaebusele ning teeme teie probleemi lahendamiseks nendega koostööd. Teatud juhtudel annab andmekaitseraamistik õiguse siduva vahekohtu otsuse tühistada, et lahendada kaebused, mida muul viisil ei õnnestu lahendada, nagu on kirjeldatud andmekaitsepõhimõtete lisas I.

Google peab veebireklaamides kinni ka valdkonna standarditest läbipaistvuse ja valikute osas.