Isereguleeruvad raamistikud

Viimati muudetud: 20. september 2016

Nagu on kirjeldatud meie andmekaitsesertifikaadis, järgime USA Kaubandusministeeriumi nõuete kohaselt Euroopa Liidu liikmesriikides isiklike andmete kogumise, kasutamise ja säilitamise osas EL-i ning USA vahelist andmekaitseraamistikku. Google (sh Google Inc. ja talle täielikult kuuluvad tütarettevõtted USA-s) on sertifikaadiga kinnitanud, et peab kinni andmekaitsepõhimõtetest. Google vastutab jätkuvalt kõigi teie isiklike andmete eest, mida jagatakse meie nimel kolmandate osapooltega väliseks töötlemiseks edasise edastamise põhimõtete järgi, nagu on kirjeldatud jaotises „Meie jagatav teave”. Kui soovite EL-i ja USA vahelise andmekaitseprogrammi kohta lisateavet ning tahate vaadata Google'i sertifikaate, külastage andmekaitseraamistiku veebisaiti.

Kui teil on andmekaitsesertifikaatidega seoses küsimusi privaatsuspõhimõtete kohta, soovitame teil meiega ühendust võtta. Google allub USA Föderaalse Kaubanduskomisjoni (FTC) uurimis- ja õiguskaitseorganitele. Võite viidata ka teie kohalikule andmekaitseorganile esitatud kaebusele ning teeme teie probleemi lahendamiseks nendega koostööd. Teatud juhtudel annab andmekaitseraamistik õiguse siduva vahekohtu otsuse tühistada, et lahendada kaebused, mida muul viisil ei õnnestu lahendada, nagu on kirjeldatud andmekaitsepõhimõtete lisas I.

Järgime ka USA Kaubandusministeeriumi nõuete kohaselt Šveitsis isiklike andmete kogumise, kasutamise ja säilitamise osas USA ning Šveitsi vahelist Safe Harbori raamistikku. Google on kinnitanud, et peab kinni Safe Harbori privaatsuspõhimõtetest ning järgib Šveitsist pärinevate isiklike andmete puhul ka EL-i ja USA andmekaitsepõhimõtteid. Kui soovite programmi Safe Harbor kohta lisateavet ja tahate vaadata Google’i sertifikaati, külastage Safe Harbori veebisaiti.

Google peab veebireklaamides kinni ka valdkonna standarditest läbipaistvuse ja valikute osas.