WiFi-pääsupunktid ja mobiilsidemastid

Näited

Näiteks võite lubada Google'i asukohateenuse, et seadme asukohapõhised rakendused toimiksid paremini. Kui kasutate Google'i asukohateenust, saadab seade Google'ile asukoha tuvastamiseks lähedal olevate WiFi-pääsupunktide teavet (nt MAC-aadress ja signaali tugevus) ning mobiilsidemastide teavet. Google'i asukohateenuse saate lubada oma seadme seadetes.

Lisateave.