„Võime avalikult jagada isikut mittetuvastavat teavet”

Näited

Kui teatud otsingutermin muutub väga populaarseks, võib see anda olulist teavet sellele ajale omaste suundumuste kohta. Teenus Google Trends analüüsib Google'i veebiotsinguid, et välja uurida, kui palju otsinguid teatud perioodil tehti, ja jagab neid tulemusi avalikult otsinguterminite koondteabena.

Lisateave.