„kohtuprotsesside või täitmisele kuuluvad riiklikud nõuded”

Näited

Nagu teisedki tehnoloogia- ja kommunikatsiooniettevõtted, saab ka Google regulaarselt kõikjalt maailmast valitsuste ja kohtute taotlusi kasutajaandmete loovutamise kohta. Nende juriidiliste nõuete täitmisel lähtume privaatsuse austamise ja Google'is talletatud andmete turvalisuse põhimõttest. Meie juriidiline meeskond vaatab kõik nõuded (olenemata nende tüübist) üle ja lükkab need sageli tagasi, kui nõutakse põhjendamatult palju teavet või ei täideta nõude esitamise juhiseid. Lisateavet leiate jaotisest Läbipaistvusraport.