„seadmepõhine teave”

Näited

Näiteks kui külastate oma arvutis teenust Google Play, saab Google seda teavet kasutada, et aidata teil otsustada, millistes seadmetes võiksid teie ostud kasutatavad olla.

Teenustes, kus küpsisetehnoloogia ei pruugi saadaval olla (nt mobiilirakendustes), võime kasutada teie seadmepõhiseid identifikaatoreid, et teile asjakohasemaid reklaame pakkuda. Lisateave.